Aplikácie
Potravinárstvo

Pri výrobných procesoch, ktorých výsledkom sú polotovary, prípadne hotové výrobky, zohráva voda zásadnú úlohu: používa sa na rôzne účely (spracovanie červeného a bieleho mäsa, morských plodov, ovocia a zeleniny), a musí spĺňať stanovené predpisy.

Hygiena v spracovateľských závodoch

Voda, ktorá sa pridáva do potravín alebo nápojov, sa používa na umývanie, prepravu, ohrievanie alebo chladenie produktov; je nenahraditeľná v mnohých fázach spracovania potravín. Každá fáza je citlivým krokom, pretože potraviny sa môžu ľahko kontaminovať, stať sa prenášačom chorôb a zdrojom nákazy spotrebiteľov.

Sanodyna® zaisťuje dezinfekciu prostredia a zariadení, čím zaisťuje celkovú bezpečnosť a odstránenie kolónií baktérií.

 • Mäso
 • Ryby a morské plody
 • Ovocie a zelenina

Antimikrobiálna účinnosť prípravku Sanodyna® proti baktériám, vírusom, hubám a iným patogénom zaisťuje celkovú hygienu počas celého procesu.

Prínosy:
 • Eliminácia patogénov (E.Coli, salmonela, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus atď.)
 • Dezinfekcia prostredia v pracovných procesoch (krájanie, balenie, chladenie atď.)
 • Dezinfekcia zariadenia a pracovného odevu
 • Dezinfekcia kontajnerov
 • Výroba dezinfekčného ľadu na konzervovanie rýb a morských plodov
 • Dezinfekcia vodovodných systémov
MÄSO

Mäsospracujúci priemysel sa rozvíja v rámci dodávateľského reťazca, ktorý je kontrolovaný na každom kroku, od momentu, keď mäso príde do skladov, až po nakládku balených výrobkov. Referenčné normy, ktoré sú súčasťou širších noriem HACCP, sú veľmi prísne pretože kontaminované výrobky môžu viesť k veľmi vážnym a rozsiahlym následkom. Sanodyna® zaisťuje - prostredníctvom jediného výrobku - najvyššiu úroveň hygienickej bezpečnosti v každom kroku; znižuje riziko kontaminácie chemikáliami, znižuje počet používaných výrobkov, uľahčuje čistenie a znižuje spotrebu energie a vody.

Hlavné využitie:

 • Dezinfekcia vody pre výrobu, umývanie a dezinfekcia odpadových vôd bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia klimatizačných systémov
 • Dezinfekcia miestností, systémov a pracovného náradia
 • Čistenie podláh, povrchov, stien

Prínosy:

 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Úspora vody a energie
 • Jediný výrobok na pridanie do vodovodného systému, netoxický
 • Nevytvára rezistentné baktérie
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení organoleptické vlastnosti potravín
 • Nemení vlastnosti vody
 • Takisto čistí a dezinfikuje všetky ostatné pomôcky (pracovné dosky, podlahy, steny)
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nepoškodzuje inžinierske siete
 • Nemení pH vody
 • Znížené prevádzkové náklady
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný
RYBY A MORSKÉ PLODY:

Odvetvie chovu rýb ako aj ostatné odvetvia potravinárstva, musí dodržiavať rovnaké predpisy o bezpečnosti potravín, a to už od fázy rybolovu. Voda zohráva významnú úlohu vo všetkých oblastiach produkcie a prípravok Sanodyna®, ktorý je účinný, neutrálny a biologicky odbúrateľný, je dokonalým dezinfekčným prostriedkom, ktorý nahrádza tradičné výrobky.

Hlavné využitie:

 • Dezinfekcia vody vo výrobe, čistení a dezinfekcia odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia klimatizačných systémov
 • Príprava dezinfikovaného ľadu
 • Dezinfekcia priestorov, systémov a pracovného náradia
 • Čistenie podláh, povrchov a stien

Prínosy:

 • Dezinfekcia vody vo výrobe, čistení a dezinfekcia odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia klimatizačných systémov
 • Príprava dezinfikovaného ľadu
 • Dezinfekcia priestorov, systémov a pracovného náradia
 • Čistenie podláh, povrchov a stien
OVOCIE A ZELENINA:

Proces umývania čerstvého ovocia a zeleniny v potravinárskom priemysle podlieha predpisom o bezpečnosti potravín. Dodávateľský reťazec je kontrolovaný v každom kroku, od príchodu tovaru do skladov až po nakládku balených výrobkov, a prípravok Sanodyna®, pridávaný v správnej dávke do vody na jej ošetrenie, zaisťuje výsledky, ktoré sú v úplnom súlade s platnými predpismi.

Hlavné využitie:

 • Dezinfekcia vody vo výrobe, čistení a odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia klimatizačných systémov
 • Dezinfekcia priestorov, systémov a pracovného náradia
 • Čistenie podláh, povrchov a stien

Prínosy:

 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺženie doby skladovania
 • Postačí iba tento výrobok na pridanie do vodovodného systému, nie je toxický
 • Nevytvára rezistentné baktérie
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu, bez chuti
 • Nedráždi sliznice
 • Nenarušuje organoleptické vlastnosti potravín
 • Nemení vlastnosti vody
 • Čistí a dezinfikuje tiež všetky ostatné prevádzkové zariadenia (pracovné dosky, podlahy, steny)
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nepoškodzuje inžinierske siete
 • Nemení pH vody
 • Znižuje prevádzkové náklady
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný