Aplikácie

Použitie technológie Sanodyna® preukazuje svoju efektívnosť v mnohých aplikáciách a je v súčasnosti nevyhnutné aj z dôvodu dodržania súladu s platnými predpismi v odvetviach od zdravotníctva až po verejné a komerčné zariadenia, kde dokáže zaistiť dekontamináciu nákazy kolóniami baktérií, ako je legionela a dezinfekciu prostredia, povrchov a pracovného náradia. Veľmi efektívna je v odvetví výroby nápojov, potravinárstve, v chove zvierat a v poľnohospodárstve.

Zdravotná starostlivosť

Bezpečnosť spoločných priestorov

Mnohé z prostredí, v ktorých každý deň žijeme a pracujeme, môžu byť ideálnym miestom pre rast a rozvoj patogénov, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie. Zariadenia, ktoré nás privádzajú do kontaktu s hmlou alebo stojatou vodou, ako sú klimatizácie alebo nádrže alebo inštalácie na recykláciu horúcej vody, sú miestami s vysokým rizikom bakteriálnej nákazy patogénmi, ako je napr. Legionela. Preto si vyžadujú riadnu dezinfekciu vodovodných systémov, aby sa zabránilo šíreniu baktérií.

  • Zdravotnícke zariadenia a verejnoprospešné zariadenia
  • Turistické zariadenia a strediská
  • Šport a wellness
  • Sektor vodnej dopravy
Zistite viac

Dobytok a chov zvierat

V odvetví chovu zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, kone), zariadenie Sanodyna® inštalované na miest môže okrem iných prínosov zaistiť väčšiu fyzickú pohodu zvieratám - stimulujúc zdravý rast a znižujúc riziko nákazy chorobami (napr. mastitídou) - zvýšiť produktivitu - čomu tiež zodpovedá znížená spotreba zdrojov a zvýšenie príjmov - bez použitia farmakologickej liečby konvenčnými antibiotikami, čo jednoznačne prináša pozitívne výsledky z hľadiska kvality a bezpečnosti produktov.

Zistite viac

Spracovanie potravín

V celom procese prvovýroby, ktorý vedie k polotovarom a hotovým výrobkom, zohráva voda základnú úlohu. Keďže je v priamom kontakte s potravinami a využíva sa na rôzne účely v mnohých výrobných cykloch (červené a biele mäso, morské plody, ovocie a zelenina), voda musí spĺňať všetky predpísané normy zamerané na zaistenie jej kvality a čistoty.

Zistite viac

Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je hlavným spotrebiteľom vody v celosvetovom meradle. Zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy predstavuje 70 % celosvetovo využívanej vody odoberanej z prírodných alebo alternatívnych zdrojov. Vplyv a význam kvality vody na výnosy a objemy plodín je dostatočne známe. Vďaka prípravku Sanodyna® je možné zavlažovaciu vodu dezinfikovať, ako aj obmedzovať rast baktérií, plesní a húb v plodinách bez toho, aby sa museli používať ďalšie chemikálie, ktoré môžu výrobku uškodiť a ovplyvniť jeho kvalitu.

Zistite viac