Poľnohospodárske aplikácie

Poľnohospodárstvo je hlavným spotrebiteľom vody v celosvetovom meradle. Zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy predstavuje 70 % celosvetovo využívanej vody odoberanej z prírodných alebo alternatívnych zdrojov. Kvalita vody používanej na zavlažovanie úzko súvisí s výnosmi plodín.

Sanodyna® dezinfikuje zavlažovaciu vodu pre plodiny likvidáciou baktérií, plesní a húb bez potreby použitia chemikálií.

Hygiena v spracovateľských závodoch

V poľnohospodárstve, od veľkých lánov až po skleníky, škôlky a vinohrady, je potrebné pracovať v súlade s čoraz prísnejšími špecifickými hygienickými normami.

Pravidelné využívanie výrobkov Sanodyna ® zaistí maximálne výnosy plodín, optimalizáciu produktivity pôdy a súčasne neznečistí životné prostredie

 • Veľkoplošné poľnohospodárstvo
 • Pestovateľské škôlky
 • Záhradníctvo
 • Arboristika
 • Vinohradníctvo
 • Pestovanie v skleníkoch
 • Pestovanie kvetovSanodyna® dezinfikuje zavlažovaciu vodu úplne prirodzeným spôsobom elimináciou kontaminácie baktériami bez zanechania akéhokoľvek druhu znečisťujúcich zvyškov. Navyše, keďže sa rozpúšťa vo vode, Sanodyna® sa ľahko dostane k plodinám a dezinfikuje ich.

Testy preukázali vysokú účinnosť prípravku Sanodyna® proti najčastejším infekciám v záhradníctve a kvetinárstve, ako sú: múčnatka (oidium), čierna škvrnitosť, chrastavitosť, nádorová choroba koreňov repky, bakteriálna sneť paradajok, kazenie spôsobené baktériami atď.

HLAVNÉ VYUŽITIE PRI HOSPODÁRENÍ NA POLIACH:
 • Dezinfekcia zavlažovacích systémov
 • Zavlažovanie pre bakteriálnu dekontamináciu pôdy
 • Rozprašovanie na dezinfekciu zariadení
 • Dezinfekčné zariadenia, miestnosti a kontajnery
 • Dezinfekcia postrekom semien pred ich uskladnením
 • Rozprašovače a dýzy dezinfekčného zavlažovacieho systému
 • Dezinfekcia kúpeľa osiva pred sejbou
 • Dezinfekcia ovocia, zeleniny a strukovín postrekom
HLAVNÉ POUŽITIE PRI HOSPODÁRENÍ V SKLENÍKOCH:
 • Dezinfekcia vody, ktorú používajú pracovníci na svoje umývanie
 • Dezinfekcia vody, ktorú pracovníci v skleníkoch a laboratóriách používajú na osobnú hygienu
 • Dezinfekcia zariadení, miestností a nádob postrekom
 • Čistenie skleníkov medzi rôznymi plodinami
 • Dezinfekcia vody pre zavlažovacie systémy
 • Dezinfekcia semien namáčaním pred vysiatím
 • Pravidelná dezinfekcia zariadení v skleníkoch rosením
 • Dezinfekcia semien rosením pred uskladnením
 • Zavlažovanie pre zaistenie bakteriálnej dekontaminácie pôdy
 • Dezinfekcia ovocia, zeleniny a strukovín rosením
Prínosy:
 • Likvidácia patogénnych baktérií a húb
 • Ničenie vajíčok parazitov
 • Odstraňuje roztoče, červené roztoče, vošky atď.
 • Zvýšenie miery klíčenia
 • Zvýšenie výnosu na hektár
 • Stimulácia rastu rastlín
 • Predĺženie času skladovania krmiva
 • Predĺžená životnosť čerstvých produktov
 • Zníženie využívania chemikálií
 • Zníženie výrobných nákladov
 • Ničenie bio povlakov a rias v potrubiach a kanáloch
 • Bez škodlivého dopadu na životné prostredie
VEĽKOPLOŠNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO:

Veľkoplošné plodiny pestované pri extenzívnom poľnohospodárstve si vyžadujú obrábanie veľkých plôch s malými technologickými a ľudskými prostriedkami, napriek tomu je ich produkcia veľmi dôležitá a zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v kvalite nášho života. Prípravok Sanodyna pridávaný do zavlažovacej vody a podávaná v určitých fázach rastu a vývoja rastlín zaisťuje podstatné zlepšenie ich kvality tým, že znižuje potrebu chemických prípravkov od výsevu až po zber úrody. Okrem toho vďaka svojim vlastnostiam prípravok Sanodyna® nevytvára rezistentné patogény.

Hlavné použitie:

 • Postrek pred výsevom a po zbere úrody
 • Dezinfekcia zavlažovacej vody
 • Dezinfekcia vody pre postreky

Prínosy:

 • Prípravok má fungicídne, algicídne, sporicídne, baktericídne a virucídne účinky
 • Maximálna efektivita pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko znečistenia životného prostredia
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺžená doba skladovania
 • Predstavuje jediný viacúčelový výrobok
 • Nevytvára rezistentné patogény
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Znižuje zápach
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení vlastnosti vody
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nemení pH vody
 • Minimalizuje výrobné a prevádzkové náklady
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný
PESTOVATEĽSKÉ ŠKÔLKY:

Otázky zdravia rastlín sú základnou témou pre prevádzkovateľov škôlok, ktorých trápia nepriaznivé faktory, ktoré môžu ovplyvniť rastliny, ako sú vírusy, baktérie, huby, roztoče, hmyz. Riziká rozsiahlych škôd spôsobených "šírením" sú veľmi konkrétne; prípravok Sanodyna® pôsobí na rôzne faktory v závislosti od svojej koncentrácie, pôsobí počas celého životného cyklu rastlín, v každom ročnom období, pôsobením proti patogénom zaisťuje najvyššiu kvalitu a zabraňuje vzniku chorôb. A to všetko pri plnom zaistení súladu s predpismi o ochrane životného prostredia a bez použitia konvenčných chemikálií.

Hlavné použitie:

 • Postrek pred výsadbou a po sezóne
 • Dezinfekcia zavlažovacej vody
 • Dezinfekcia postrekovej vody

Prínosy:

 • Prípravok má fungicídne, algicídne, sporicídne, baktericídne a virucídne účinky
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko znečistenia životného prostredia
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺžená doba skladovania
 • Predstavuje jediný viacúčelový výrobok
 • Nevytvára rezistentné patogény
 • Odstraňuje bio povlaky zo zariadení
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Znižuje zápach
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení vlastnosti vody
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nemení pH vody
 • Minimalizácia výrobných a prevádzkových nákladov
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný
HORTIKULTÚRA:

Záhradníctvo je veľmi dôležitým odvetvím poľnohospodárstva, od skleníkových plodín až po vonkajšie okrasné kultúry a kultúry pestované bez pôdy. Vo všetkých prípadoch zohráva prípravok Sanodyna pri rôznych formách zavlažovania dôležitú úlohu tým, že ničí patogény - či už ide o plesne, hnilobu, huby, baktérie - a tým zaisťuje maximálnu kvalitu pestovaného produktu. A to pri zaistení plného súladu s environmentálnymi predpismi, pričom sa eliminuje potreba tradičných chemikálií. Napokon, pri vode na pranie výrobkov IV. radu (polospracované pripravené na použitie), prípravok Sanodyna® zaisťuje výraznú úsporu vody a predĺženie trvanlivosti výrobkov.

Hlavné použitie:

 • Postrek pred výsadbou a po sezóne
 • Dezinfekcia zavlažovacej vody
 • Dezinfekcia postrekovej vody
 • Dezinfekcia oplachovacej vody

Prínosy:

 • Prípravok má fungicídne, algicídne, sporicídne, baktericídne a virucídne účinky
 • Neexistuje riziko znečistenia životného prostredia
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺžená doba skladovania
 • Predstavuje jediný viacúčelový výrobok
 • Nevytvára rezistentné patogény
 • Odstraňuje bio povlaky zo zariadení
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Znižuje zápach
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení vlastnosti vody
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nemení pH vody
 • Minimalizácia výrobných a prevádzkových nákladov
 • Významná úspora vody
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný
VITIKULTÚRA:

Pestovanie hrozna na priamu spotrebu ako ovocia a na výrobu alkoholických výrobkov je veľmi dôležitým odvetvím poľnohospodárstva. Kvalita hrozna je kritickým faktorom a možno ju dosiahnuť iba pri najlepších prvkoch: pôde, rastlinách a vode. Pomocou prípravku Sanodyna® môžete dosiahnuť požadované ciele odstránením patogénov rôzneho druhu z pôdy aj rastlín. Prípravok Sanodyna® sa pridáva do zavlažovacej vody a rozptyľuje sa rozprašovaním vo vhodných dávkach a v určitých časoch počas procesu rastu a vývoja hrozna, čím sa znižuje potreba po chemických prípravkoch. Okrem toho vďaka svojim vlastnostiam prípravok Sanodyna® nevytvára rezistentné patogény.

Hlavné použitie:

 • Postrek pred vegetačným obdobím a po sezóne
 • Dezinfekcia zavlažovacej vody
 • Dezinfekcia postrekovej vody

Prínosy:

 • Prípravok má fungicídne, algicídne, sporicídne, baktericídne a virucídne účinky
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko znečistenia životného prostredia
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺžená doba skladovania
 • Predstavuje jediný viacúčelový výrobok
 • Nevytvára rezistentné patogény
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Znižuje zápach
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení vlastnosti vody
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nemení pH vody
 • Minimalizácia výrobných a prevádzkových nákladov
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný
PESTOVANIE V SKLENÍKOCH:

Pestovanie v skleníkoch je intenzívna výroba, pri ktorej sú otázky zdravia rastlín základnou témou. Hlavnými činiteľmi, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rastlín, sú vírusy, baktérie, huby, roztoče a hmyz. Riziká rozsiahleho poškodenia v dôsledku "šírenia" sú veľmi konkrétne; prípravok Sanodyna® , pridaný do zavlažovacej vody v správnom množstve a rozprašovaný v vo výrobných priestoroch, môže zohrávať viacero úloh a prinášať efektívne výsledky počas celého cyklu pestovania v skleníku. Medzi takéto výsledky patria: lepšia kvalita, menej odpadu, dlhšia životnosť, lepší vzhľad, zdravšia pôda, eliminácia konvenčných chemikálií.

Hlavné použitie:

 • Postrek pred vegetačným obdobím a po sezóne
 • Dezinfekcia zavlažovacej vody
 • Dezinfekcia postrekovej vody

Prínosy:

 • Prípravok má fungicídne, algicídne, sporicídne, baktericídne a virucídne účinky
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko znečistenia životného prostredia
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺžená doba skladovania
 • Predstavuje jediný viacúčelový výrobok
 • Nevytvára rezistentné patogény
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Znižuje zápach
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení vlastnosti vody
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nemení pH vody
 • Minimalizácia výrobných a prevádzkových nákladov
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný
PESTOVANIE KVETOV:

Tak ako všetky intenzívne formy výroby, aj pestovanie kvetov je vystavené rôznym druhom patogénov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od druhu kvetov. Prípravok Sanodyna® spĺňa základné ciele, ktoré umožňujú dosiahnuť požadovanú kvalitu: zdravá pôda, bakteriologicky čistá voda a pravidelné ošetrovanie rastlín a kvetov počas rastu. Ak sa pridá do zavlažovacej vody v primeranom množstve a rozpráši v atmosfére, zohráva základnú úlohu pri ničení patogénov, či už ide o plesne, hnilobu, huby alebo baktérie. A to všetko pri plnom zaistení súladu s predpismi o ochrane životného prostredia a bez použitia konvenčných chemikálií. A napokon, prípravok Sanodyna® zaisťuje výrazné predĺženie trvanlivosti.

Hlavné použitie:

 • Postrek pred vegetačným obdobím a po sezóne
 • Dezinfekcia zavlažovacej vody
 • Dezinfekcia postrekovej vody
 • Dezinfekcia oplachovacej vody

Prínosy:

 • Prípravok má fungicídne, algicídne, sporicídne, baktericídne a virucídne účinky
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch
 • Neexistuje riziko znečistenia životného prostredia
 • Neexistuje riziko predávkovania
 • Významná úspora spotreby vody a energie
 • Predĺžená doba skladovania
 • Predstavuje jediný viacúčelový výrobok
 • Nevytvára rezistentné patogény
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Znižuje zápach
 • Nedráždi sliznice
 • Nemení vlastnosti vody
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nemení pH vody
 • Minimalizácia výrobných a prevádzkových nákladov
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Znížené hodnoty chemickej spotreba kyslíka (CHSK) a biologickej spotreby kyslíka (BSK) a mikropolutantov
 • Ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný