Zariadenia

SANODYNA® AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA NA MIESTE

Spoločnosť sa špecializuje na návrh, inštaláciu a manažment inovatívnych výrobných a meracích systémov spoločnosti Sanodyna® určených na dezinfekciu vody v akomkoľvek type prevádzok. Navyše vďaka použitiu pokročilých technológií sú naše systémy monitorované v reálnom čase a dokážu zaznamenávať nielen históriu výrobných parametrov ale aj parametre dávkovania Sanodyna®.

Automatický systém SOS sa skladá z nasledujúcich častí:

  • Sanodyna® Výrobná jednotka.
  • Dávkovacia jednotka, ktorá dodáva správne množstvo prípravku Sanodyna®, zodpovedajúceho konkrétnej použitej aplikácii.

SLUŽBA SLEDOVANIA ÚDAJOV A CLOUDOVÉ ÚLOŽISKO

Okrem zabezpečenia správneho dávkovania prípravku ponúkajú naše zariadenia Sanodyna® rýchlu a účinnú službu monitorovania v danom mieste. Naše systémy je možné vybaviť výnimočným zariadením "SOS Tracking", ktoré zaisťuje kompletný manažment a sledovanie procesov celého systému. Umožňuje to zaznamenávať históriu parametrov dávkovania a vybraných funkcií zariadenia, čo je nevyhnutné v núdzových prípadoch alebo vždy, keď je potrebný rýchly zásah nášho servisného tímu. Všetky spracované a zaznamenané údaje sa sledujú a ukladajú v cloudových systémoch, ku ktorým je možné kedykoľvek získať diaľkový prístup.

BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Systém uchovávania údajov umožňuje neustálu kontrolu dezinfekcie vody a zaisťuje dodržiavanie parametrov požadovaných platnými predpismi. Je teda možné sledovať všetky bezpečnostné parametre.