Náš projekt

NÁŠ PRÍBEH

Nuova Control Systems S.r.l. Spoločnosť Nuova Control Systems S.r.l. bola založená v roku 1998 vďaka príspevku vysokokvalifikovaných technických partnerov s osvedčenými a dlhoročnými skúsenosťami. Cieľom bolo realizovať nové nápady a projekty, aby sa splnili početné a rôznorodé požiadavky textilného, chemického, farmaceutického, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu a tým sa rozšíril balík ponúkaných služieb.

Spoločnosť NCS sa snaží pomáhať svojim zákazníkom už od prípravnej fázy výstavby technologických výrobných systémov pri definovaní stratégií, ktoré treba dodržiavať, aby sa optimalizovala spotreba energie a dosiahol sa čo najlepší pomer kvality a ceny. Za týmto účelom boli vytvorené príslušné oddelenia, ktoré priamo riadia návrh systému, pripravujú zákazkový softvér a hardvér a realizujú mechanické, pneumatické, elektronické a výrobné práce, pričom poskytujú rýchle a špecializované asistenčné služby;

Okrem toho, vďaka svojmu oddeleniu konštrukcie a prototypovania môže spoločnosť NCS rýchlo prepojiť elektronické a IT systémy alebo zákaznícky softvér od tretích strán, splniť špecifické požiadavky zákazníka a dodať zariadenie a služby na kľúč.

PROJEKT: Sanodyna®

Projekt Sanodyna® na dezinfekciu vody sa začal v roku 2005 na základe technológie procesu ECA (elektrochemická aktivácia) a jej ďalšieho rozvoja, pomocou ktorej sa získavajú aktívne roztoky (anolyt a katolyt). Sanodyna® On Site sa skladá z radu zariadení s rôznou kapacitou, ktoré na mieste vyrábajú silný dezinfekčný prostriedok Sanodyna® s neutrálnym pH.

Na výrobu prípravku Sanodyna® naše systémy využívajú iba vodu, chlorid sodný (soľ) a elektrinu. Výsledným produktom je vodný roztok s neutrálnym pH, ktorý obsahuje kyselinu chlórnu, aktívny kyslík a ďalšie anorganické oxidanty. Tento roztok je mimoriadne účinný ako dezinfekčný prostriedok, oveľa lepší z hľadiska spotreby v porovnaní s najčastejšie používanými produktmi na dezinfekciu vody, ako sú napríklad chlórnan sodný, plynný chlór, oxid chloričitý atď. Výsledkom je mimoriadne univerzálny výrobok, ktorý sa môže použiť v akomkoľvek procese čistenia vody.

Roztok Sanodyna® totiž na rozdiel od svojich konkurentov "nevytvára toxické , prípadne škodlivé vedľajšie produkty, nemení chuť upravenej vody, čím ju udržiava bezpečnú pre ľudí a zvieratá a je úplne šetrný k životnému prostrediu".

Vďaka svojmu veľmi silnému baktericídnemu účinku dokáže Sanodyna® eliminovať akékoľvek patogénne činitele, od kolónií baktérií (ako sú Legionela, E. Coli , Pseudomonas, Enterococcus, Clostridium, Staphilococcus) až po riasy, huby a spóry.

Jednou z najzaujímavejších vlastností prípravku Sanodyna® pri použití na úpravu pitnej vody je jeho schopnosť ničiť v potrubí suspendovanú bakteriálnu záťaž ako aj bio povlak (zdroj množenia baktérií), čím sa zabráni ich ďalšiemu množeniu a zaručí sa celková dezinfekcia vody a jej stála pitnosť.

Voda je nenahraditeľná v mnohých fázach spracovania potravín, keďže sa pridáva do potravín alebo nápojov v ktorejkoľvek fáze výroby, alebo keď sa využíva na umývanie, prepravu, ohrievanie alebo chladenie polotovarov a spracovaných výrobkov.

KOMPATIBILITA SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM

Moderná technológia našich systémov Sanodyna ® nasadení v mieste prevádzky ponúka ďalšiu mimoriadne dôležitú výhodu. Dezinfekčná látka, ktorú produkujú naše zariadenia, sa skladá z metastabilnej molekuly, ktorá sa po krátkom čase prirodzene rozpadá bez škodlivého vplyvu na človeka, prípadne životné prostredie a bez toho, aby spôsobovala koróziu v potrubnom systéme. Preto je prípravok Sanodyna® 100 % biologicky odbúrateľný a šetrný k životnému prostrediu a spolu so svojim silným antibakteriálnym a proti plesňovým pôsobením má aj dôležité environmentálne a ekologické prednosti. Využívanie vody dnes viac ako kedykoľvek predtým musí riešiť nákladovú efektívnosť a bezpečnosť, pričom treba brať do úvahy potrebu ochrany životného prostredia, v ktorom žijeme.