APLIKÁCIE V ZDRAVOTNÍCTVE

Prostredie, v ktorom sa denne pohybujeme a pracujeme, môže byť ideálnym miestom pre rast a rozvoj patogénov, ktoré sú zdraviu škodlivé. Vodné pary alebo stojatá voda, potrubia na recirkuláciu teplej vody, klimatizačné zariadenia a vodné nádrže sú vystavené riziku bakteriálnej kontaminácie. Vyžadujú si preto dôkladnú dezinfekciu.

Bezpečnejšie prostredie

Vo verejných zariadeniach (nemocnice, domovy dôchodcov, kliniky, školy atď.), ako aj v súkromných zariadeniach (hotely, bazény, wellness centrá a vo všeobecnosti turistické centrá), kde ľudia využívajú spoločné priestory a používajú rovnakú vodu, je hygiena a čistenie vodných systémov prioritou, ktorá musí byť plne zaistená. Vodovodné okruhy sa v skutočnosti vyznačujú kritickými oblasťami: vo vnútri potrubia, kde sa voda zastavuje alebo akumuluje; v kotloch, sprchách, v rozvodoch a v systémoch recirkulácie teplej vody sa nachádzajú ideálne podmienky pre rast a rozvoj patogénov.

Legionela

Legionela sa vyskytuje vo všetkých prírodných vodných prostrediach, ako sú rieky, potoky a jazerá, odkiaľ sa dostáva do vodovodných potrubí, okruhov, toaliet, nádrží, bazénov atď. Je jedným z najbežnejších patogénnych prvkov a predstavuje zdravotné riziko. Legionela zaznamenáva svoj maximálny rozvoj pri vhodných podmienkach, ako sú teplota, aerobné prostredie, stojatá voda, prítomnosť bio povlakov, prípadne améb.

Infekcia sa môže šíriť aerosólom a spôsobuje 5 až 10 % všetkých prípadov zápalu pľúc komunitným prenosom, 3 až 20 % všetkých zápalov pľúc v nemocniciach. V Taliansku sa každoročne vyskytne niekoľko stoviek prípadov, z ktorých 5 až 15 % je smrteľných. Taliansky zdravotnícky inštitút (Istituto Superiore di Sanit?) vydal v roku 2000 usmernenie pre prevenciu a obmedzenie legionelózy (Ú. v. ES č. 103 z 5. mája 2000), na ktoré v nasledujúcich rokoch nadviazali nové vnútroštátne a európske predpisy.

Riešenia

Sanodyna® je správnym riešením pre eliminovanie baktérií legionely. Veľmi efektívne dezinfikuje studenú , prípadne teplú sanitárnu vodu v akýchkoľvek budovách tým, že eliminuje kontamináciu legionelou a inými patogénmi a zabraňuje ich opätovnému rastu, pričom sú plne držiavané platné predpisy. Vďaka svojim metastabilným vlastnostiam sa Sanodyna® vyznačuje dôležitými prínosmi: nevytvára žiadne toxické zvyšky, nenarušuje pitnosť vody a nespôsobuje koróziu potrubí, nedráždi pokožku.

Zdravotnícke zariadenia a verejno-prospešné zariadenia

 • NEMOCNICE
 • KLINIKY
 • AMBULANCIE
 • DOMY OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB
 • ŠKOLY
 • VEREJNÁ DOPRAVA
 • VÄZNICE

Nemocnice, kliniky, domy opatrovateľských služieb a zdravotnícke zariadenia vo všeobecnosti sú miesta, kde je riziko legionelózy alebo iných infekčných ochorení veľmi vysoké; chorobné stavy niektorých pacientov zvyšujú riziko nákazy. Preto sa vyžaduje maximálna hygiena, aby sa zabránilo tvorbe kolónií baktérii vo všetkých kritických priestoroch.

HLAVNÉ POUŽITIE:
 • Dezinfekcia pitnej a odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia operačných sál a sterilizačných centier
 • Dezinfekcia miestností a nábytku
 • Sanitačné zariadenia a pomôcky na chôdzu
 • Čistenie kúpeľov pre zdravotne postihnutých a verejných priestorov
 • Dezinfekcia priestorov pre neuromotorickú rehabilitáciu
 • Dezinfekcia kuchýň a jedální
 • Čistenie podláh, povrchov a stien
 • Dezinfekcia nádob
Prínosy:
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch so zvláštnym zreteľom na kontamináciu legionelou, Pseudomonas, E. coli, streptokokmi
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Nespôsobuje koróziu, nemá agresívne účinky ani vo vysokých koncentráciách
 • Je bez zápachu a chuti
 • Znižuje náklady na prevádzku
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Netoxický, šetrný k životnému prostrediu a 100 % biologicky rozložiteľný

Turistické zariadenia a rekreačné strediská

 • HOTELY
 • REZIDENCIE
 • REKREAČNÉ STREDISKÁ
 • VIDIECKE REKREAČNÉ STREDISKÁ
 • PLÁŽOVÉ REKREAČNÉ STREDISKÁ

Služby ubytovania a pohostinstva si vyžadujú čoraz účinnejšie a ekologickejšie riešenia dezinfekcie. Sanodyna® ponúka najefektívnejšie riešenie dezinfekcie hotelov, rezidencií, vidieckych rekreačných stredísk, kempingov a ubytovacích zariadení vo všeobecnosti, pričom zaisťuje dodržiavanie najvyšších hygienických noriem.

Hlavné použitie:
 • Dezinfekcia pitnej a odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia víriviek, bazénov a sáun
 • Sanitárne zariadenia alebo miestnosti a vybavenie
 • Čistenie podláh, povrchov, stien
 • Práčovňa
 • Dezinfekcia kuchýň a pracovných dosiek
 • Dezinfekcia nádob
Prínosy:
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch so zvláštnym zreteľom na kontamináciu legionelou, Pseudomonas, E. coli, streptokokmi
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Nespôsobuje koróziu, nemá agresívne účinky ani vo vysokých koncentráciách
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Zníženie nákladov na riadenie
 • Žiadne riziko pri manipulácii, úplná bezpečnosť na pracovisku pri skladovaní a manipulácii
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný

Šport a wellness

 • BAZÉNY
 • TERMÁLY
 • KÚPELE

Používanie prípravku Sanodyna® pri úprave vody v športových zariadeniach, ako sú bazény, kúpele, fitnescentrá a termály trvalo odstraňuje riziko bakteriálnej kontaminácie a šírenia iných mikroorganizmov, ako sú plesne, ktoré sú hlavnou príčinou typických patologických javov v športových strediskách. V bazénoch sa vďaka použitiu prípravku Sanodyna® voda stáva čistou, priezračnou a bez negatívnych účinkov spôsobených používaním chemických výrobkov.

Hlavné použitie:
 • Dezinfekcia pitnej a odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Úprava vody v bazéne
 • Dezinfekcia sprchovacích priestorov
 • Dezinfekcia tureckých kúpeľov (hammam)
 • Čistenie podláh, povrchov a stien
Prínosy:
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch so zvláštnym zreteľom na kontamináciu baktériami Legionela, Pseudomonas, E. coli, streptokokmi a hubami
 • Jediný výrobok na pridanie do vody v bazéne, netoxický
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Je bez zápachu a bez chuti
 • Nedráždi sliznice, oči a pokožku
 • Nemení stav vody v bazéne
 • Čistí a dezinfikuje tiež všetky ostatné prevádzkové zariadenia (sprchy, sprchové kabíny, podlahy, steny)
 • Nie je škodlivý ani toxický
 • Nepoškodzuje inžinierske siete
 • Nemení pH vody (môže ho vrátiť do optimálnych podmienok)
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Je ekologický a 100 % biologicky rozložiteľný

Lodná doprava

 • VÝLETNÉ LODE
 • NÁKLADNÉ LODE
 • REKREAČNÉ LODE

Veľké výletné lode sú na niekoľko dní domovom pre tisíce ľudí a menia sa na malé plávajúce mestá so svojimi barmi, reštauráciami, práčovňami, kúpeľmi a bazénmi, ktoré potrebujú a spotrebúvajú obrovské množstvo vody. Sanodyna® je odpoveďou na ich potrebu čistenie vody na palube a čistenie odpadových vôd.

Hlavné použitie:
 • Dezinfekcia pitnej a odpadovej vody bez použitia chemikálií
 • Dezinfekcia víriviek, bazénov a sáun
 • Sanitárne zariadenia alebo miestnosti a vybavenie
 • čistenie podláh, povrchov, stien
 • Práčovňa
 • Dezinfekcia kuchýň a pracovných dosiek
 • Všeobecná hygiena prostredia
Prínosy:
 • Maximálna účinnosť pri všetkých dezinfekčných procesoch so zvláštnym zreteľom na kontamináciu legionelou, Pseudomonas, E. coli, streptokokmi
 • Odstraňuje bio povlaky
 • Nespôsobuje koróziu, nemá agresívne účinky ani vo vysokých koncentráciách
 • Čistí a dezinfikuje všetky prevádzkové zariadenia (sprchy, podlahy, steny a povrchy všeobecne)
 • Znižuje náklady na prevádzku
 • Nepredstavuje riziko pri manipulácii na pracovisku a pri skladovaní, pri manipulácii je plne bezpečný
 • Netoxický, šetrný k životnému prostrediu a 100 % biologicky rozložiteľný