Cây trồng

SANODYNA® SẢN XUẤT TẠI CHỖ

Công ty chuyên về thiết kế, lắp đặt và quản lý ® sản phẩm cải tiến và hệ thống đo Sanodyna để khử trùng nước tưới cho cây trồng. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến, mà các hệ thống của chúng tôi được giám sát bằng thời gian thực và có cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình sản xuất và liều lượng Sanodyna ® đã dùng

SOS hệ thống tự động bao gồm:

  • Sanodyna® Đơn vị sản xuất.
  • Liều đơn vị, giúp xác định chính xác lượng Sanodyna®, phù hợp với ứng dụng cụ thể cần dùng.

DỊCH VỤ GIÁM SÁT DỮ LIỆU VÀ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

Ngoài việc định lượng đúng sản phẩm, nhà máy sản xuất Sanodyna ® tại chỗ của chúng tôi còn cung cấp dịch vụ giám sát nhanh và hiệu quả. Chúng tôi có thể lắp đặt thêm các thiết bị "Theo dõi SOS" để quản lý và giám sát toàn bộ hệ thống. Điều này giúp ghi lại các thông số định lượng và chức năng máy đã sử dụng, thường là trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi cần hỗ trợ khẩn cấp từ đội dịch vụ. Sau khi được xử lý và ghi lại, mọi thông tin sẽ được theo dõi và lưu trữ trên hệ thống đám mây để bất kể khi nào cũng có thể truy cập được từ xa.

AN TOÀN VÀ ĐỘ TIN CẬY

Hệ thống lưu trữ dữ liệu cho phép kiểm tra liên tục quy trình khử trùng nước và đảm bảo tuân thủ các thông số theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, có thể theo dõi toàn bộ thông tin về chỉ số an toàn.